Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Αντιμετωπίζοντας ένα Μεγάλο Διεθνή Μαίτρ

Του Γιάννη Λιάνα

Η παρακάτω παρτίδα παίχτηκε στον πρώτο γύρο του 6ου διεθνούς τουρνουά της Καλαμαριάς στις 22-8-2009. Στο σκάκι η διαφορά 500 βαθμών ELO μεταξύ των αντιπάλων καθορίζει –στο 99.9% των περιπτώσεων –και το αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη παρτίδα όμως τα πράγματα κύλησαν κάπως διαφορετικά....
ΛΙΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(1969)-GUTOV ANDREI (2459) GM

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 [Όταν αντιμετωπίζεις πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, καλό ειναι να διαλέγεις κάτι σταθερό και γνωστό σε σένα και ν’αποφεύγεις την πληθώρα πολυανελυμένων συνεχειών που προσφέρουν ανοίγματα όπως η Ισπανική...] εδ4 4.Ιδ4 Ιζ6. 5Ιγ6 βγ6 6.Αδ3 [αποφεύγοντας τις περιπλοκές του 6.ε5 Βε7 7.Βε2 κλπ] 6...δ5 7.εδ5 γδ5 8.0-0 [Καλό είναι και το παράξενο κάπως 8.Αβ5!?+ Αδ7 9.Αδ7+ Βδ7 10.0-0 Αε7 11.γ4!∞ με ιδέα το σπάσιμο των πιονιών του μαύρου και παιχνίδι στην πτέρυγα της βασίλισσας] 8...Αε7 9.Πε1!? [Το λιγότερο παιγμένο εδώ, αλλά εξίσου σταθερό. Απειλές στο ζ2 και στη διαγώνιο α7-η1 δεν υπάρχουν] 0-0 10.Αη5 Πβ8 11.β3 [Βέβαια υπάρχει και το 11.Ιγ3 Πβ2 12.Αζ6 Αζ6 13.Ιδ5!+= όμως δεν περίμενα να παίξει έτσι ένας GM, γιατί υπάρχει το απλό 11...Αε6 12.β3 Αβ4∓. Γενικά μιλώντας, σε παρόμοιες θέσεις ο Ιγ3 δεν έχει προοπτικές από κει και γι’αυτό καθυστερώ την ανάπτυξη του, χωρίς να φοβάμαι τις αδυναμίες στα μαύρα τετράγωνα] 11…Αη4 12.ζ3!? [έχω χειριστεί ξανά παρόμοια θέση και πιστεύω σ’αυτή, οπότε γνωρίζω ότι ο μαύρος δεν μπορεί να εκμεταλευτεί τα μαύρα τετράγωνα, χωρίς να παραχωρίσει κάτι] 12...Αε6 13.γ3 Ιθ5 14.Αε3 [ο μαυροτετράγωνος αξιωματικός πρέπει να φυλαχτεί σαν "κόρη οφθαλμού"] 14...Αδ6 15.η3 [το α7 δεν τρωγεται βέβαια και ο μαύρος δείχνει να έχει κάποια πρωτοβουλία, ήμουν σίγουρος όμως ότι αυτή θα είχε προσωρινό χαρακτήρα] 15...γ5 16.Ιδ2 ζ5?! ["Βίαιη" προσπάθεια...προκαλεί όμως αδυναμίες και υποχρεώσεις(διαγώνιος α2-η1,Αε6). Μάλλον έπρεπε να παίξει κάτι σαν 16...Βγ7 17.Βγ2 Ιζ6∞, άλλωστε το ζ5 θα μείνει εκεί ως το τέλος της παρτίδας] 17.Αζ2 [Απειλούσε ζ4. Εκτιμώντας στρατηγικά τη θέση εδώ, ο μαύρος κατέχει περισσότερο χώρο απ’όσο μπορεί να ελέγξει, δεν έχει επίθεση, ούτε κάποιες άλλες στρατηγικές απειλές και σίγουρα δεν μπορεί να προωθήσει άλλο τα κρεμασμένα πιόνια του στο γ5 και δ5 οπότε πρέπει να βρεί κάτι συγκεκριμένο. Από την άλλη εγώ έχω σαν σχέδιο αυτό που παίχτηκε παρακάτω]...Βδ7 18.α4 Βζ7 19.Αβ5![Ισχυρότερο απ’ όσο φαίνεται-ελέγχει το ε8,δημιουργεί δυνατότητες διάσπασης με γ4 και αν δ4 ο μαύρος, τότε β4-και το σημαντικότερο:δημιουργεί καλές τακτικές ιδέες με Ιγ4...]..Πβδ8 20.Βε2 [Η πρωτοβουλία άλλαξε χέρια...]...Αδ7 [Ο αντίπαλος μου σκέφτηκε για την κίνηση αυτή 42 λεπτά, κάνοντας με να πιστέψω ακόμη περισσότερο στις δυνατότητες της ήδη καλύτερης θέσης μου. Εδώ όμως έχασα μια καλή ευκαιρία να αποκτήσω ισχυρό και διαρκές πλεονέκτημα. Ενώ έχω μετρήσει το δυσσάρεστο γι’αυτόν 20...Αδ7 21.Ιγ4 Αβ5(21..δγ4 22.Αγ4+-) 22.Ιδ6 Αε2 23.Ιζ7 Πζ7 24.Πε2 ± λόγω του καλύτερου φινάλε για τα λεύκα εξαιτίας του καλύτερου Αζ2 έναντι του Ιθ5, επέλεξα τελικά το 21.Βδ3?! [Ανακρίβεια και ασυνέπεια ως προς το 19.Αβ5 και την ιδέα Ιγ4,πίστευα όμως ότι έτσι αυξάνω την πίεση] 21...Ρθ8?! [Ανταποδίδει το λάθος φοβούμενος μάλλον το Ιγ4,έπρεπε 21...Ιζ6=] 22.γ4 [Έχω 13 λεπτά έναντι 5 του αντιπάλου]...δ4 23.β4 γβ4 24.Ιβ3 [Κατά τη διάρκεια της παρτίδας έκρινα ότι στρατηγικά έχω κερδισμένη θέση (προώθηση πιονιού γ, σπασμένα και ευάλωτα μαύρα πιόνια, κατοχή στήλης ε, καλύτερα κομμάτια) γι’αυτό και περίμενα από τον αντίπαλο μου να θολώσει τα νερά βάζοντας διάφορες τακτικές απειλές] 24...Βη6 [Τι άλλο;] 25.Ρζ1 [Ένιωθα ότι έπρεπε ν`αποφύγω τα τακτικά πάνω στη στήλη η κερδίζοντας ένα τέμπο, αποφεύγοντας το Βη3+ μετά τις πιθανές αλλαγές πάνω στο η3,αφού είχα μετρήσει το 25.Ρζ1 Αη3 26.θη3 Ιη3 27.Αη3 Βη3 ή 28.Πε2 ή28.Αδ7+= λόγω κομματιού παραπάνω αλλά με τίμημα τις καλές δυνατότητες επίθεσης από τα μαύρα. Μάλλον όμως καλύτερο είναι το25.Αδ7 Πδ7 26.γ5 Αγ7+=(26...Αη3 27.θη3 Ιη3 28.Ρθ2!+=) ή 25...Αγ8! [Ισχυρότατη κίνηση, παιγμένη σχεδόν αυτόματα. Η “κρυφή” απειλή είναι το ...α6(και ο Αβ5 δεν έχει καλά τετράγωνα) και η φανερή το Αη3. Ταράχτηκα αρκετά όταν διαπίστωσα πως οι περιπλοκές έχουν χαοτικό χαρακτήρα και οι βαριάντες που μετρούσα (στα γρήγορα) οδηγούσαν σε υπεροχή του μαύρου π.χ α)26.γ5 Αη3 27.θη3 Ιη3 28.Αη3 Βη3∓και ιδέα ζ4 με επίθεση β)26.Ιδ4 Αγ5 27.Πε5 Αδ4 28.Αδ4 α6∓ γ)26.α5 Αη3 27.θη3 Ιη3+28.Αη3 Βη3 29.Ρε2 ζ4∓ δ)26.Πε2 α6 27.γ5 Αη3 28.θη3 αβ5∓ . Έπαιζα με την ψυχολογία της καλύτερης θέσης και ξαφνικά διαπιστώνω ότι ο μαύρος μπορεί και να κερδίζει... Τελικά επέλεξα αυτό που δίνει μιά πρωτοβουλία έστω και για λίγο.] 26.γ5 Αγ7?! [Τι είναι πάλι αυτό αναρωτήθηκα; Αφού δεν παίζει τώρα όμως το 26...Αη3 κάτι δεν του αρέσει και δε θα το παίξει ποτέ...άλλωστε το Αγ7, είναι ασυνεπές με τη θαυμάσια ιδέα του Αγ8 λίγο πριν. ’Εχοντας πέντε λεπτά στο ρολόι έναντι τριών κι αφού είδα για μερικά δευτερόλεπτα τα α)27.Ιδ4 καιβ) 27.Αδ4 επέλεξα το...] 27.Πε7 Αβ8? [Θέλει να ελέγξει την ένατη οριζόντιο ή παίρνει φόρα; Έχει το πολύ καλύτερο 27...Αη3 28.θη3 Ιη3 29.Αη3 Βη3 30.Παε1 ζ4 31.Ιδ2 Αζ5=∞] 28.Παε1 α6 29.Αγ4± Βγ6? [Καλύτερο το29...Αδ7] 30.Αδ4 Ιζ6 [Αν 30...Βα4? 31. Πη7 Ιη7 32.Πε7 Πη8 33.Αη7+-] 31.Βε2? [Με περισσότερο χρόνο στο ρολόι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί η όμορφη φορσέ νίκη με 31.Ια5 Βα4(31...Βα8 32.Πζ7!Πζ7(φορσέ) 33.Αζ6 Πδζ8 34.Αζ7 ηζ6 35.Πε7+-)32.Αζ6! ηζ6 33.Βε3(∆Βθ6) ζ4 34.Βε4 ζ5 35.Βε2(∆Ββ2)Βα3 36.Ιγ6+-.Έχω τέσσερα λεπτά έναντι τριών] 31...Πδ4 [Απελπισία; Ίσως ναι ίσως όχι. Αν 31...Βα4?32.Αζ6 Πζ6(32...ηζ6 33.ζ4∆Βθ5+-)33.Πε8+ Πζ8 34.Πζ8+Πζ8 35.Βε7+-] 32.Ιδ4 Βγ5 33.Ιβ3 Βγ6 34.α5 [Σκοπός μου ήταν να συμπληρώσω 40 κινήσεις έτσι ώστε η διαφορά ν`αποφασίσει στο φινάλε.Άλλωστε σε τέτοιες πιέσεις εκατέρωθεν "λίγο μετράμε πολύ κρατάμε!" Λιάνας...] 34...Αδ6?! [Δεν ξέρω πόσοι παίκτες με 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι θα έπαιζαν το 34...ζ4!που προσφέρει αρκετό αντιπαιχνίδι π.χ. 35.η4 Αη436.ζη4 Βθ1+∞ή 35. ηζ4 Αζ4∞ παίζουμε όμως με τον προστιθέμενο χρόνο...] 35.Πζ7 Πε8 36.Βδ3 Πε1+ 37.Ρε1 θ6 38.Βδ4 [Για ευνόητους λόγους...]...Βε8+39.Ρζ2 Αε6 40.Πζ6 Αγ4 [Θα ήταν καλή κίνηση(απειλεί ματ στο ζ1 ή κόψιμο του πύργου στο ζ6)αν δεν υπήρχε το ...] 41.Πθ6+ [Οι ευνόητοι λόγοι που ανέφερα πριν] Εδώ ο τριαντάχρονος Ρώσος GM σταμάτησε το ρολόι, απέφυγε τη χειραψία, απέρριψε την πρόταση μου για ανάλυση, υπέγραψε το παρτιδόφυλλο κι έφυγε σχεδόν τρέχοντας....

Απολαύστε την παρτίδα:


Αποθήκευση σε PDF

6 σχόλια:

barbis είπε...

Μήπως ο φίλος μας ο Γιάννης ο Λιάννας μπερδεύτηκε και αντί για το έλο του έγραψε το έτος γεννήσεως του;:)Πέρα από την πλάκα αυτή η παρτίδα είναι το όνειρο κάθε ερασιτέχνη σκακιστή(εκτός από τον Παπαιωάννου)!Μπράβο στο Γιάννη χαιρόμαστε να βλέπουμε τους φίλους μας να προοδεύουν.Μετά τον Σπυρόπουλο που κέρδισε τον Κουτίροβ και το Σιγούρο που κέρδισε την Κόστενιουκ στο σιμουλτανέ ήρθε και η σειρά του Λιάννα.Πάντα τέτοια και καλύτερα.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή παρτίδα για τον λευκό.
Αναίδεια και εγωισμός χαρακτηρίζουν(επιεικώς) τον μαύρο αν δεν έδωσε το χέρι στο τέλος της παρτίδας.
Του εύχομαι και άλλες τέτοιες ήττες από τα βάθη της καρδιάς μου.

barbis είπε...

Το σεβασμό στον αντίπαλο πρέπει να τον μαθαίνουν οι σκακιστές πριν από τις κινήσεις.Η έλλειψη σεβασμού υποδηλώνει κακή παιδεία σκακιστική και μη και μεγάλο ρόλο παίζουν οι γονείς και οι προπονητές του σκακιστή.Όταν οι προπονητές διδάσκουν στο μαθητή τους πως να ροκανίζουν το χρόνο του αντιπάλου όταν αυτός ξεχάσει να πατήσει το χρονόμετρο ή να μη λέει το σαχ -το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό- με μοναδικό σκοπό να μπερδέψει τον αντίπαλο ώστε να κάνει αντικανονική κίνηση και να κερδίσουν προσθήκη χρόνου,τι να περιμένει κανείς.Αλλά και οι γονείς φουσκώνουν τα μυαλά των παιδιών με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι είναι περισσότερο έξυπνα και ανώτερα από τους αντιπάλους τους και να φέρονται ανάγωγα στους αντιπάλους τους όταν χάνουν.Σκακιστής της ομάδας μας που δε σέβεται τον αντίπαλο δεν έχει θέση σ' αυτή.Τέλος θέλω να πω ότι είναι λυπηρό για έναν GM που η παρουσία πρέπει να αποτελεί διαφήμιση του αθλήματος να έχει τόσο άσχημη συμπεριφορά προς τους αντιπάλους του.

Ανώνυμος είπε...

Άνθρωποι με ήθος, ευγένεια και καλλιέργεια και άνθρωποι χωρίς αυτά, υπάρχουν σε όλους τους χώρους.
Το σκάκι δεν αποτελεί εξαίρεση.....

barbis είπε...

Σεβαστή η άποψη σου αλλά σίγουρα αυτή η γενική διαπίστωση δεν ανήκει σε σκακιστή.Όσοι έχουν παίξει αγωνιστικό σκάκι γνωρίζουν ή καλύτερα έχουν βιώσει πως το σκάκι είναι ένα πολύ σκληρό ατομικό ψυχολογικό παιχνίδι-άθλημα.Σε κάθε παρτίδα οι εναλλαγές των συναισθημάτων και των ερεθισμάτων επηρεάζουν πολύ έντονα την ψυχολογική κατάσταση του παίχτη σε βαθμό που πιστεύω ότι δε συγκρίνεται με κανένα άλλο άθλημα.Είναι πολύ δύσκολο να χαλιναγωγήσεις τα συναισθήματα σου και να μην "εκραγείς" όταν έχεις παίξει καταπληκτικά έχεις συντρίψει τον αντίπαλο σου και ένα κλικ του μυαλού όχι μόνο σου στερεί τη σίγουρη νίκη αλλά αντιθέτως σε οδηγεί και στην ήττα.Εκεί είναι που πρέπει να δείξεις ανωτερότητα να συγχαρείς τον αντίπαλο διότι δε φταίει αυτός για την ήττα σου αλλά εσύ!Η σωστή διαχείριση της ήττας και της νίκης στο σκάκι είναι μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορεί να εξαντληθεί στα σχόλια αυτού του blog αλλά επιμένω πως μεγάλο ρόλο σ΄αυτό παίζουν γονείς και προπονητές.

Αντώνης είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ! ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΤΙΔΑ! ΤΗΝ ΠΛΑΚΩΣΕΣ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΑΦΟΥ ΠΗΡΕ ... ΠΟΔΙ!