Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ξεκινούν οι Προπονήσεις του Σ.Ο.Β.Ε.Μαθήματα θα γίνουν και στην Ιστιαία όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στη νέα αίθουσα που βρίσκεται δίπλα από την προηγούμενη στις εργατικές κατοικίες Ιστιαίας.
Αποθήκευση σε PDF